Brittis

Goda kommunikationer en nödvändighet för öns utveckling

Insändare skriven av riksdagsledamoten Siv Holma och regionrådet Brittis Benzler, publicerad i GT 31 januari.

Satsningar på infrastruktur, broar, järnvägar och vägar är satsningar på utveckling i hela Sverige och en förutsättning för att så många delar av landet som möjligt ska kunna skapa jobb och välstånd. När sådana satsningar diskuteras är det viktigt att inkludera Gotland. Färjan ersätter vägar och broar och måste ses som en del av den nationella infrastrukturen.

Det finns en rad öar i Sverige som har fasta förbindelser eller vägfärjor där staten finansierar underhåll och drift för överfart till dessa öar.

Det förslag till färjetrafik för nästa period som Trafikverket nu presenterat är helt oacceptabelt. Längre överfartstider och lägre kapacitet hotar en positiv utveckling av Gotland. De krav som ställs från Gotland på lägre priser för människor och gods har inte alls beaktats. Att Trafikverket trots kunskap om Gotlands önskemål och förhållanden inte kunnat presentera bättre förslag, beror på att de statliga anslagen inte räcker till den trafik som behövs för att Gotland ska kunna utvecklas positivt. Det är politiken, regeringen som måste agera, och öka anslagen till Gotlandstrafiken.

Vi förväntar oss att Trafikverket får nya direktiv från regeringen som gör att Gotlands utveckling sätts i centrum när färjetrafiken ska upphandlas för en ny period.

I upphandlingen bör det ställas krav på en bra tidtabell, låga priser och snabba moderna färjor med mer miljöanpassade drivmedel. Statligt ägda färjor och en omklassning av trafiken till infrastruktur kan också bidra till att nå målet om en färjetrafik som ger förutsättningar för utveckling.

Siv Holma, riksdagsledamot (V), trafikutskottetB
rittis Benzler, regionråd (V), Gotland

Kopiera länk