Bostadspolitik

Avslöja bluffen med marknadshyror

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GA 22 december.

När regeringens utredare i onsdags (19/12) kom med sitt förslag om hyrorna så visade det hur målet för alliansregeringens bostadspolitik ser ut. Det är marknadskrafterna som ska styra och alla andra mål får underordnas detta. Högre hyror, högre bostadspriser, ökade orättvisor och ökad boendesegregation och troligen också bostadsbrist är effekter som blir följden av marknadskrafternas ökade makt.

Alliansregeringen tog snabbt bort investeringsstödet till byggande av hyreslägenheter när de tillträdde 2006. Ett stöd som i viss mån kompenserade byggandet av hyreslägenheter för de ränteavdrag som ägare av villor och bostadsrätter har. Följden blev att byggandet av hyreslägenheter minskade kraftigt. Marknaden skulle istället fritt råda och nu ser vi detta i form av stor brist på hyreslägenheter, bland annat på Gotland.

Alliansens företrädare hävdade att priserna för byggandet skulle minska när investeringsstödet togs bort men statistik från SCB visar att det blev precis tvärtom. Nyproducerade hyreslägenheter var 2011 dag nästan 30 procent dyrare att bygga (per kvadratmeter) än de var 2006, och det är en kostnadsökning som inträffat mitt under en internationell fastighetskris. KPI har under samma tid ökat med 10 procent. Alliansen hade helt fel!

Och nu planeras ändå nästa steg att stärka marknadskrafterna genom att hyran ska sättas friare av fastighetsägaren och hyran i mer attraktiva lägen ska bli mycket högre än i mindre attraktiva områden. Det kommer i första hand att betyda att hyreslägenheter i innerstaden kommer att bli dyrare och fastighetsägarna kommer att blir rikare. Men ingen tror väl att det är där som hundratals nya lägenheter kan byggas. Högre hyror för lägenheter i innerstaden ger inga nya bostäder. Det är den stora bluffen som alliansens företrädare nu försöker få oss att tro på.

Redan med dagens regler om hyressättning är hyrorna i nyproducerade lägenheter så höga att de är svåra att hyra ut, trots bostadsbristen. Högre hyror är därför ingen lösning på bostadsbristen. Möjligen är högre hyror ett sätt att få bort köerna eftersom många helt enkelt inte skulle ha råd att bo med en rimlig boendestandard.

Tyvärr har den borgerliga regeringens högerpolitik avskaffat de sista resterna av statlig bostadspolitik och konsekvenserna är bedrövliga. Trots detta verkar regeringen vara inställd på att fortsätta på samma väg.

Istället borde en helt ny bostadspolitik börja genomföras. En politik som bygger på att minska marknadskrafterna och istället utgå från behovet av att alla kan bo bra till rimliga kostnader. Ett investeringsstöd till byggande av nya hyreslägenheter skulle kunna införas och kosta betydligt mindre än villaägarnas ROT-avdrag. Men givetvis måste också kostnaderna för byggandet pressas. Sedan 1998 har produktionskostnaderna för bostadsrätter ökat med 150 procent och för hyresrätter är ökningen 87 procent. Man kan faktiskt påstå att lönsamheten att bygga bostadsrätter är ett problem för hela bostadsmarknaden eftersom ingen tycks ha intresse av att bygga billigt. Det är ju så marknadskrafterna fungerar.

Lars Bjurström

Kopiera länk