Bostadspolitik

Bostadsbyggandet har havererat – Återupprätta bostadspolitiken!

Vänsterpartiet Gotland presenterar idag fyra förslag för att öka byggandet och möjliggöra mer byggande till rimliga kostnader. I förslaget ingår åtgärder mot de höga kostnader som byggföretagen tar ut särskilt för nybyggda bostadsrätter.

—     Vi kan och ska göra mer på lokal nivå men vi måste också kräva att staten ger ett riktat stöd så att hyresrätten får samma förutsättningar som villor och bostadsrätter, säger Jörgen Benzler, Vänsterpartiets styrelse.

 

1.      Bygg mer hyreslägenheter till rimliga kostnader

Gotlandshem ska ha ett tydligt uppdrag att bygga bostäder till rimliga kostnader men regionen måste också medverka till att ge bra förutsättningar för att klara det uppdraget. Genom en bra marktilldelning där det också är möjligt att bygga tillräckligt stora områden så att byggandet kan bli effektivt.

– Gotlandshem måste bygga billigt och se till att lägenheterna utformas så att det blir möjligt för alla att hyra också de nybyggda lägenheterna, säger Carina Flodman Andersson, ledamot i styrelsen för AB Gotlandshem.

Lämpliga områden som bör erbjudas Gotlandshem:

A 7- området
Torslunden (mitt emot Motorcentralen)
Östercentrum, vid en kommande förändring av Östercentrum där också nya bostäder ingår

—     Region Gotlands arbete med planläggning av mark för bostäder måste i högre grad se till att det blir möjligt att bygga hyreslägenheter till rimliga kostnader, säger Tore Tillander, ledamot i byggnadsnämnden.


2.     
Överväg eget byggande

De mycket höga priser som har varit möjliga att ta ut, särskilt för byggande av bostadsrätter, kan innebära att byggbranschen inte är tillräckligt intresserad av att bygga bostäder till rimliga priser. Gotlandshem bör därför pröva möjligheten att bygga mer i egen regi.


3.     
Ställ krav på kostnader

De mycket stora kostnadsökningarna för byggande av bostadsrätter är inte rimliga. Vid byggande av bostadsrätter på kommunalt anvisad mark bör därför Region Gotland kräva att kostnaderna hålls nere. Det kan ske genom att ett högsta pris avtalas redan vid markupplåtelsen eller genom att byggentreprenaden handlas upp av bostadsrättsföreningen.

—     De höga kostnader och stora kostnadsökningar för nybyggda bostadsrätter som vi funnit är alldeles orimliga och nu måste region Gotland ställa krav på byggföretagen så att priserna kan pressas, säger Lars Bjurström, suppleant i tekniska nämnden.


4.     
Mer öppen redovisning

När nyproducerade bostadsrätter säljs ges inte alltid all information om de ekonomiska förutsättningarna till de aktuella köparna. Det strider mot bostadsrättslagens syfte och Region Gotland bör ta upp en diskussion med mäklare och andra aktörer om hur informationen kan förbättras.


De fyra förslagen
ingår i en rapport som Vänsterpartiet Gotland har tagit fram om byggandet, kostnader och kostnadsutvecklingen under de senaste åren på Gotland. Av bilaga 1 framgår en uppseendeväckande kostnadsutveckling – titta på den!

Läs hela rapporten och bilagorna

  1. Diagram över kostnadsutvecklingen på Gotland jämfört med riket av hyresrätter och bostadsrätter.
  2. Redovisning av 11 produktioner av bostadsrätt under åren 2004 – 2013
  3. Gotlandshems redovisningar av sina fyra senaste nybyggnadsprojekt.

 

Kopiera länk