Brittis

Billigare färjepriser en nödvändighet för Gotlands utveckling

Vänsterpartiet presenterar i sin höstbudgetmotion en satsning som möjliggör lägre priser på färjorna till och från Gotland redan från 2013. Vår grundprincip är att det inte ska vara av avgörande betydelse att Gotland befinner sig längre bort från fastlandet än andra svenska öar.

Satsningar på infrastruktur, broar, järnvägar och vägar är satsningar på utveckling i hela Sverige och en förutsättning för att så många delar av landet som möjligt ska kunna skapa jobb och välstånd. När sådana satsningar diskuteras är det viktigt att inkludera Gotland. Färjan till Gotland ersätter vägar och broar och måste ses som en del av den nationella infrastrukturen.

Det finns en rad öar i Sverige som har fasta förbindelser eller vägfärjor och där staten idag finansierar underhåll och drift för överfart till dessa öar. Detta borde gälla även Gotland. Vänsterpartiet anslår därför 100 miljoner kronor till färjetrafiken i vårt budgetförslag. Detta är ett första steg mot så kallade vägpriser för Gotlandstrafiken. Vi återkommer med resterande anslagshöjningar kommande år.

De senaste åren har prishöjningarna i Gotlandstrafiken varit mycket kraftiga, vilket allvarligt hotar öns näringsliv. Samtidigt planeras för en upphandling, med ytterligare försämringar av tillgängligheten till Gotland. Detta har lett till stor oro, och många kraftiga protester från både gotlänningar och andra.

Vi förväntar oss att Trafikverket får nya direktiv från regeringen som gör att Gotlands utveckling sätts i centrum när färjetrafiken ska upphandlas för en ny period. I upphandlingen bör det ställas krav på en bra tidtabell, låga priser och snabba moderna färjor med mer miljöanpassade drivmedel.

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)
Brittis Benzler regionråd Gotland (V)¨

Skickad som insändare till GT som valde att publicera innehållet som nyhet istället.

Kopiera länk