artikel

Var ska maten lagas?

Vem ska ansvara för maten i de kommunala köken, och var ska den lagas? Det är frågor som det just nu funderas över i Gotlands kommun. En fråga som också berör oss som är föräldrar, elever, boende eller anhöriga, därför hoppas jag det blir en bred diskussion innan besluten fattas.


Det
man nu föreslår från ledningskontoret är att all matlagning inom skola,
sjukvård och äldreomsorg ska skötas av en nyinrättad
serviceförvaltning. Betyder det ökat inflytande för elever, föräldrar
och boende, eller betyder det att deras möjlighet att påverka maten
minskar? Vad innebär det för arbetet med hälsofrämjande skola/förskola,
där maten är en viktig del? Vad betyder det för möjligheten att se
maten som en viktig kvalitetsfaktor inom äldreomsorgen? Vad innebär det
för förskolornas möjlighet att ha eget kök, något som många föräldrar
efterfrågar? Frågor som jag vill ha svar på, och hoppas många lämnar
synpunkter på före beslut.
Samtidigt som man föreslår att maten
förs över till en serviceförvaltning finns andra förslag om att
centralisera matlagningen till färre, det talas om tre, kök på Gotland.
Det innebär att man ska laga mat på betydligt färre ställen, och att
varm mat inte längre skall transporteras, utan att man istället ska
leverera kyld mat för flera dagars behov. Det finns fördelar med färre
kök. Det påstås bli billigare, det blir enklare att erbjuda
heltidstjänster.
Men hur blir maten? Hur blir möjligheterna att
lokalt påverka vad som serveras? Blir det mer spill? I den aktuella
diskussionen om klimatfrågor är matens klimatpåverkan en av de mest
aktuella frågorna, och man tar bland annat upp det stora spillet i
storhushållen. För mat som slängs är all klimatbelastning till ingen
nytta.
Skall det lagas mat på fler ställen eller på färre, trenden i
landet är olika, på en del håll satsar man på kyld mat. På andra håll
tex i Stockholm har man på en del äldreboenden återgått till att laga
mat på platsen. Jag för min del tycker att mat är en viktig del av det
hälsofrämjande arbetet inom både skola och äldreomsorg. Jag tycker att
vi ska satsa på bra, helst närproducerade livsmedel som lagas nära de
som skall äta. Vad tycker du? Och kommer kommunledningen att ta
initiativ till en bred och öppen diskussion före beslut?
Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Kopiera länk