artikel

Vansinne med sjukintyg från första dagen

Den 14 november beslutar riksdagen att arbetsgivarna får kräva sjukintyg från anställda redan första dagen i en sjuklöneperiod.

 Det ersätter
dagens regel att man sju dagar efter sjukanmälan ska kunna styrka
nedsatt arbetsförmåga med intyg. Om man som anställd inte kan "bevisa"
att sjukdomen leder till nedsatt arbetsförmåga redan första dagen,
behöver arbetsgivaren inte betala sjuklön. Vänsterpartiet anser att det
är en cynisk politik som misstänkliggör människor och ökar belastningen
på vårdcentralerna. Beslutet kommer inte att minska ohälsan i
arbetslivet.
Förslaget är huvudlöst av flera skäl. Det är ett steg
i helt fel riktning som bidrar till att misstänkliggöra människor.
Dessutom tvingas sjukvården att ägna tid åt att skriva intyg om
förkylningar i stället för att kraftsamla våra gemensamma resurser för
att komma till rätta med långtidssjukskrivningar och för att möta
människors verkliga vårdbehov.
Sjukvården ska inte betraktas som
vilken serviceorganisation som helst, och resurserna inom vården är
begränsade. Det finns redan i dag tillgänglighetsproblem inom den
svenska sjukvården. Regeringens förslag sätter press på vården att
lägga resurser på att hantera enklare krämpor och skriva sjukintyg för
enklare åkommor. Det innebär en förskjutning av prioriteringarna.
Mindre kraft kommer att läggas på att behandla långvariga och
komplicerade sjukdomar.
Frågan om vem som ska betala
patientavgiften lämnar regeringen obesvarad. Det innebär att en
ekonomisk börda för att uppsöka vårdcentral vid första sjukdagen
vältras över på enskilda löntagare.
Det är tydligt att regeringen
har blivit fartblind i kampen mot det påstådda fusket. Det regeringen
påstår är en satsning på sjukskrivna i budgeten för 2008, är i själva
verket en besparing som uppgår till hela två miljarder kronor nästa år.

Regeringen tycker att det ska löna sig att vara högavlönad och
frisk. Högerns retorik om fusk skadar tilliten till våra sociala
försäkringar och möjliggör nedskärningar som ska finansiera
skattesänkningar och tvinga ut sjuka i låglönejobb. Det visar på en
mycket tvivelaktig människosyn. Det enda man som sjuk önskar sig är att
bli frisk. Det vet alla som själva drabbats av en sjukdom. Det vet alla
som har ett barn med ett funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga. Det vet alla som vårdar en äldre släkting. Att försämra
dessa människors ekonomiska situation och dessutom stämpla sjuka som
fuskare är ovärdigt. Det drabbar inte bara människor som är sjuka just
nu, det drabbar alla löntagare.
Det står också klart att
regeringen struntar i det förebyggande arbete som ska förhindra att
människor blir sjuka. De kraftiga nedskärningarna på Arbetsmiljöverket
visar att man saknar förslag för att minska ohälsan i arbetslivet.
Vänsterpartiet
vill göra tvärt om. Vi vill satsa mer på det förebyggande
arbetsmiljöarbetet och förbättra sjukförsäkringen genom att höja taket
och slopa karensdagen. Det är viktiga förslag för att försvara den
generella välfärden.
LiseLotte Olsson, (v) ledamot i riksdagens
socialförsäkringsutskott
Carina Lindberg, (v) ledamot i hälso- och
sjukvårdsnämnden på Gotland

Kopiera länk