artikel

Nu får ön landets dyraste vård

Carina Lindberg (v) som är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, påpekade att beslutet handlar om en form av dold beskattning.
– Det här missgynnar barnfamiljer och låginkomsttagare. Det är ytterst osäkert och en glädjekalkyl att hoppas på att få in två miljoner, vi vet att högkostnadsskyddet är en broms. Sjukvårdens avgiften är inte tänkta som en inkomst, utan som ett styrinstrument. Jag tror att effekten kommer att bli att vi får se fler besök hos distriktssköterskan och akut på lasarettet, sa Carina Lindberg.


Gotlands Allehanda skriver
4/9-07

Nu får ön landets dyraste vård

Gotland får den högsta patientavgiften i landet. I går
beslutade kommunfullmäktige om en höjning till 200 kronor för besök hos
distriktsläkare. Till mötet i Bläse kom PRO i Lärbro för att visa vad
de tyckte.


Vi vill protestera mot höjningen. Det är en avgift som drabbar dem som
har det sämst ställt. Äldre kvinnor och barn, sa Einar Larsson, PRO.
Försedda
med plakat med texten "PRO säger nej" kom representanter från gruppen i
Lärbro till kommunfullmäktiges möte vid Kalkbruksmuseet i Bläse.
– Det är kostsamt med en 50-lapp. Pengarna ska räcka till hyra, mat, tv-avgift och pensionen går snabbt åt, sa Eivor Jakobsson.
Fullmäktiges
ledamöter visade intresse och diskuterade med gruppen, men aktionen
räckte inte för ett resultat. Efter att frågan varit uppe på mötet togs
beslut om att från den första oktober höja avgiften för besök hos
distriktsläkare till 200 kronor, en höjning med 50 kronor. Voteringen
slutade med 36 röster mot 35. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet röstade mot förslaget.
För en vecka sedan beslutade
hälso- och sjukvårdsnämnden att begära tilläggsanslag för att täcka
årets underskott, som enligt senaste prognosen blir 44 miljoner kronor.
Förhoppningen med beslutet i kommunfullmäktige i måndags är att
intäkterna ska öka med två miljoner kronor, det efter att hänsyn tagits
till högkostnadsskydd och att barn och ungdom betalar halv avgift.
– Vi har ett ansvar i att hitta på ett paket som får ekonomin i balans, sa sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (c).
Åtgärda underskottet
I
maj aviserade kommunens budgetberedning att hälso- och sjukvårdsnämnden
för 2008 kommer att få en ramförstärkning av budgeten på 24 miljoner
kronor. Förhoppningen är att en större budgetram, i kombination med
besparingar, ska leda till att sjukvården under 2008 har en budget i
balans.
– I år kommer vi inte att klara ut det, men vi hoppas på ett bättre resultat för nästa år, sa Per-Olof Jacobsson (c).
Ett
av de kritiska argumenten mot besparingsåtgärden var att det var
tveksamt vilken effekt den skulle få. En annan att besparingen drabbar
låginkomsttagare i samhället.
– En höjning från 150-200 kronor är
olycklig. Tanken är att man ska tjäna två miljoner, men förslaget kan
lika gärna gå åt andra hållet, sa Björn Jansson (s).
Carina Lindberg (v) som är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, påpekade att beslutet handlar om en form av dold beskattning.

Det här missgynnar barnfamiljer och låginkomsttagare. Det är ytterst
osäkert och en glädjekalkyl att hoppas på att få in två miljoner, vi
vet att högkostnadsskyddet är en broms. Sjukvårdens avgiften är inte
tänkta som en inkomst, utan som ett styrinstrument. Jag tror att
effekten kommer att bli att vi får se fler besök hos
distriktssköterskan och akut på lasarettet, sa Carina Lindberg.
Dyrare tandläkarbesök
Utan
någon debatt beslutade kommunfullmäktige att höja slutenvårdsavgiften –
dygnsavgiften vid vård på lasarettet – från 50 till 80 kronor för
personer över 65 år. Därmed blir taxan lika för alla patienter över 18
år. Höjningen gäller från den 1 oktober i år och ger kommunen en
inkomstförstärkning på 500 000 kronor per år.
Från den 1 oktober
höjs även tandvårdstaxan med fyra procent, och avgiften som tas ut när
barn uteblir från bokat besök höjs från 75 till 150 kronor. Carina
Lindberg kallade höjningen för fördelningspolitisk ohållbar, och tyckte
att en dubblering av uteblivandeavgiften för barn var en ren
bestraffningsåtgärd.
Magdalena Olsson
[email protected]
0498-20 25 50

Gotlands Allehanda

Kopiera länk